O poradně

Občanská poradna Jiřího Krampola a Petra Michka, která poskytuje službu základního občanského poradenství, kde zejména poskytuje rady, informace a pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí. Poradna rovněž usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností nebo dostupných služeb a orientovali se v systému sociálního zabezpečení.
Občanská poradna Jiřího Krampola a Petra Michka v Prostějově je nestátní nezisková právnická osoba – zapsaný spolek, vedený Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 20910, IČ: 04513614
Občanská poradna se stala nedílnou součástí nabídky občanského poradenství statutárního města Prostějova. Její služby využívají i občané širšího regionu Prostějovska.

Občanská poradna Jiřího Krampola a Petra Michka poskytuje svým uživatelům bezplatnou pomoc prostřednictvím odborně vyškolených pracovníků. Zachovává naprostou diskrétnost o údajích uživatelů, vystupuje nestranně a je nezávislá na jiných subjektech nebo institucích.

Občanská poradna Jiřího Krampola a Petra Michka nabízí svým uživatelům pomoc při orientaci v síti sociálních služeb, poskytuje jim poradenskou pomoc, nabízí zázemí po celou dobu trvání obtíží.

Na občanskou poradnu se obracejí lidé nejčastěji s problémy v následujících oblastech:

  • bydlení
  • rodina a mezilidské vztahy
  • majetkoprávní vztahy a náhrady škody
  • pracovně právní vztahy a zaměstnanost
  • občanské soudní řízení
  • sociální zabezpečení
  • dluhová problematika
  • ochrana spotřebitele

Výhodou, kterou občanské poradenství přináší, je možnost poskytnout uživatelům takovou komplexní péči, aby se v jednom místě dozvěděli co nejvíce potřebných informací.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat zde.